מחקרים

האם קיים קשר בין כאב לבין רמות הדלקת בחולי דלקת מפרקים שגרונית?

חולי דלקת מפרקים שגרונית אשר סבלו מכאב רב ורגישות נרחבת במפרקים זמן קצר לאחר אבחנתם נמצאו כבעלי סיכון מוגבר לסבול מכאב לתקופה ממושכת לאחר מכן. רמות הדלקת לא נמצאו כגורם מנבא לכאב

"מרפק טניס", כאבים במרפק (צילום: אילוסטרציה)

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Rheumatology (Oxford)', מטרת החוקרים הייתה לבדוק את מהלך הכאב לאורך זמן בחולי דלקת מפרקים שגרונית (RA), ולאתר גורמים מנבאים לכאב בלתי נסבל, עם או בלי דלקת ברמה נמוכה, הניתנים לזיהוי בתחילת המחלה ולאחר שלושה חודשים.

לצורך כך, החוקרים אספו עוקבה של 275 חולי RA בשלב מוקדם, וערכו אחריהם מעקב במשך שנתיים. החולים גויסו בשנים 2012-2016, ועברו הערכות לכאב ולרמות הדלקת. הכאב הוערך באמצעות סולם אנלוגי חזותי (VAS;י0-100 מילימטרים), כאשר כאב בלתי נסבל הוגדר ככאב VAS>40. דלקת ברמה נמוכה הוגדרה כ-CRP <10 מיליגרם/ליטר. החוקרים השתמשו באנליזת רגרסיה לוגיסטית על מנת לבדוק את הגורמים בבסיס ולאחר 3 חודשים אשר מנבאים כאב בלתי נסבל.

מתוצאות החוקרים עולה כי 32% מהמטופלים דיווחו על כאב בלתי נסבל לאחר שנתיים. מבין אלו, 81% סבלו מדלקת ברמה נמוכה. כאב בלתי נסבל וכאב בלתי נסבל עם דלקת ברמה נמוכה לאחר שנה ושנתיים נקשרו באופן מובהק עם מספר גורמים שנמצאו לאחר 3 חודשים, אך לא לאלו שנמצאו בתחילת המחקר.

הגורמים שאותרו לאחר שלושה חודשים וזוהו כמנבאי מצבי כאב אלו לאחר שנה ושנתיים היו ציונים גבוהים יותר במדד הכאב, ההערכה הכוללת של המטופל, שאלון הערכת בריאות, וכן רגישות מפרקים נרחבת יותר בהשוואה למספר המפרקים הנפוחים. לא נמצאו קשרים מובהקים עם מדדי דלקת אובייקטיביים.

החוקרים מציינים כי חלק ניכר מהחולים סבלו מכאב בלתי נסבל לאחר שנתיים, ונמצאו עם דלקת ברמה נמוכה. מתוצאות המחקר עולה כי ככל הנראה, שלושה חודשים לאחר האבחון עשויים להוות נקודת זמן טובה להערכת הסיכון לכאב בטווח הארוך. בנוסף, הקשרים בין תוצאי הכאב המדווחים על ידי המטופלים והיעדר הקשר עם מדדים דלקתיים אובייקטיביים תומכים בניתוק הצימוד בין כאב לדלקת ב-RA. עוד מוסיפים החוקרים כי הימצאותם של מפרקים רגישים רבים, אך עם סינוביטיס בכמות מוגבלת יותר, עשוי להוות גורם מנבא לכאב לטווח הארוך על אף רמה נמוכה של דלקת בשלב המוקדם של RA.

מקור:

נושאים קשורים:  מחקרים,  כאב,  דלקת מפרקים שגרונית,  רגישות,  כאבי מפרקים,  דלקת
תגובות