מחקרים

תדר אלפא בודד נמוך יותר בקרב מטופלים עם כאבי גב תחתון כרוניים

במחקר נמצא כי מטופלים עם כאבי גב תחתון כרוניים ורמות גבוהות של פחד מפגינים שיא תדר אלפא נמוך יותר, דבר שעשוי לשמש כסמן ביולוגי להערכת כאב

21.05.2024, 11:34

התקדמות משמעותית חלה בקישור בין מדידות של תדר אלפא בודד וכאב. תדר אלפא בודד נמוך יותר נקשר לכאב נוירופתי כרוני ולרגישות מוגברת לכאב במבוגרים צעירים בריאים. עם זאת, התרגום של ממצאים אלו לכאבי גב תחתון כרוניים הם דלים ולא עקביים.

במחקר שממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Pain, חוקרים ביקשו להתמודד עם מגבלה זו על ידי הערכת תדרי אלפא בודדים בקבוצה של 70 אנשים עם כאבי גב תחתון כרוניים. החוקרים השתמשו ב-3 שיטות חישוב שונות של תדרי אלפא בודדים וריבדו את המשתתפים לפי משתנים פסיכולוגיים. הם שיערו כי פחד מוגבר מתנועה בקרב מטופלים עם כאבי גב תחתון כרוניים ימצא בקורלציה לתדר אלפא בודד מופחת במנוחה.

החוקרים אספו 10 דקות של נתונים במנוחה מ-128 ערוצי EEG (electroencephalography) וחישבו תדר אלפא בודד באמצעות 3 שיטות שונות אך מבוססות. משתנים פסיכולוגיים כגון פחד מתנועה הוערכו, והחוקרים השתמשו בהם לחלוקת הנבדקים הסובלים מכאבי גב תחתון כרוניים לתתי-קבוצות. כמו כן, נמדדו גם עוצמת הכאב והמוגבלות.

תוצאות המחקר מציעות 3 תרומות חדשות לספרות. ראשית, לקבוצת הפחד הגבוה היה שיא תדר אלפא נמוך באופן מובהק. קבוצה זו דיווחה גם על כאב גבוה יותר ומוגבלות גדולה יותר. שנית, החוקרים חישבו תדר אלפא בודד באמצעות 3 שיטות שונות אך מבוססות, ולפי תוצאות המחקר השפעת הפחד על תדר האלפא הבודד הייתה חזקה בכל השיטות. שלישית, היה מתאם חזק בין פחד מתנועה, עוצמת כאב ומוגבלות, וביחד, הם חזו באופן מובהק את תדר האלפא הבודד.

החוקרים מסכמים כי ממצאים אלו הם הראשונים להראות שלמטופלים עם כאבי גב תחתון כרוניים ופחד גבוה ישנו שיא תדר אלפא נמוך יותר. תגלית זו מציעה דרך מבטיחה לניצול שיא תדר אלפא כסמן ביולוגי פוטנציאלי להערכת והבנת כאב באוכלוסייה מסוימת זו. יתרה מכך, המתאמים שנצפו בין פחד מתנועה, עוצמת כאב, מוגבלות ותדר אלפא בודד מדגישים את המשחק המורכב בין גורמים פסיכולוגיים ופיזיולוגיים במצבי כאב כרוני. לסיכום, מחקר זה לא רק משפר את ההבנה של מנגנוני כאב בכאבי גב תחתון כרוניים, אלא גם מדגיש את המשמעות של שילוב משתנים פסיכולוגיים במחקר כאב ובניהול קליני.

מקור:

Ho, Rachel L.M.a; Park, Jinhana; Wang, Wei-ena; Thomas, James S.b; Cruz-Almeida, Yeniselc; Coombes, Stephen A.a,*. Lower individual alpha frequency in individuals with chronic low back pain and fear of movement. PAIN 165(5):p 1033-1043, May 2024. | DOI: 10.1097/j.pain.0000000000003098

נושאים קשורים:  מחקרים,  כאבי גב תחתון,  עוצמת כאב,  מוגבלות,  EEG
תגובות