מחקרים

מתן מתוקרבמול לאחר ניתוח נקשר עם עלייה בכאבים

חולים שעברו ניתוח המערב את מערכת השריר-שלד וטופלו עם מתוקרבמול לאחר הניתוח סבלו מכאב חמור יותר לאחר ניתוח, ונזקקו למינון גבוה יותר של אופיואידים

התאוששות לאחר ניתוח (צילום: אילוסטרציה)

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'The Clinical journal of pain', החוקרים בדקו האם חולים שטופלו עם מתוקרבמול לאחר ניתוח חוו פחות כאבים חמורים, והאם הם נדרשו למינונים קטנים יותר של אופיואידים, בהשוואה לחולים שלא טופלו עם מתוקרבמול.

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי במסגרתו נאספו מטופלים שעברו ניתוח המערב את מערכת השריר-השלד. בסך הכל נאספו נתוניהם של 9,089 חולים, כאשר 704 מתוכם טופלו עם מתוקרבמול במהלך 48 שעות לאחר הניתוח, ו-8,385 לא טופלו עם מתוקרבמול. המטופלים שקיבלו מתוקרבמול לאחר הניתוח ואלו שלא קיבלו טיפול זה הושוו מבחינת ציון הכאב הממוצע המשוקלל בזמן (TWA: time-weighted average) ועל סמך דרישות מינון האופיואידים לפי מיליגרם מורפיום (MME: morphine milligram equivalents) במהלך 48 השעות הראשונות לאחר הניתוח. לצורך האנליזה החוקרים השתמשו במודלי רגרסיה משוקללים לציון נטייה לצורך תקנון למשתנים קדם-ניתוחיים ומשתנים ממהלך הניתוח.

מתוצאות החוקרים עולה כי ציוני ה-TWA לכאב, לאחר 48 שעות מהניתוח, היו 5.5±1.7 (ממוצע ±סטיית תקן), ו-4.3±2.1 עבור חולים שטופלו עם מתוקרבמול, ואלו שלא קיבלו טיפול זה. הדרישה לאחר הניתוח למינון הטיפול עם אופיואידים ב-MME היו 276 [170-347] [חציון (טווח בין-רבעוני)] מיליגרם, ו-190 [60-248] מיליגרם עבור החולים שטופלו עם מתוקרבמול, ואלו שלא קיבלו טיפול זה.

בנוסף לכך, במודלי רגרסיה עם שקלול לציון נטייה, נמצא כי טיפול עם מתוקרבמול לאחר הניתוח נקשר עם ציון כאב TWA גבוה יותר ב-0.97 נקודות (רווח בר-סמך של 95%, 0.83-1.11;P <0.001), ועם דרישה למינון אופיואידים גבוה יותר ב- 93.6-MME לאחר הניתוח (רווח בר-סמך של 95%, 79.9 עד 107.4; P <0.001), בהשוואה לאלו שלא טופלו עם מתוקרבמול לאחר הניתוח.

לסיכום, טיפול עם מתוקרבמול לאחר ניתוח נקשר עם עול גדול יותר של הכאב לאחר הניתוח, ולדרישת מינון גבוה יותר באופן מובהק של אופיואידים. החוקרים מציינים כי אף על פי שיתכן ותוצאות המחקר מושפעות ממשתנים מתערבים שיוריים, הן מצביעות על כך שקיימת תועלת מוגבלת, אם בכלל, של מתוקרבמול כטיפול נוסף לכאב לאחר ניתוח.

מקור:

Komatsu, Ryu MD, MS*; Singleton, Michael D. PhD†; Wu, Jiang MD‡; Dinges, Emily M. MD‡; Bollag, Laurent A. MD‡. Association Between Postoperative Methocarbamol and Postoperative Pain Opioid Dose Requirements: A Retrospective Cohort Study. The Clinical Journal of Pain 39(9):p 452-457, September 2023. | DOI: 10.1097/AJP.0000000000001137

נושאים קשורים:  מחקרים,  אופיואידים,  מתוקרבמול,  כאב לאחר ניתוח
תגובות