מחקרים

פרמנזומאב מפחיתה את ימי המיגרנה החודשיים

השוואת יעילות שנערכה בין טיפולים נוגדי CGRP שונים העלתה כי כלל הטיפולים שנבדקו היו יעילים יותר מאינבו במניעת מיגרנות. פרמנזומאב נמצאה כיעילה ביותר בהפחתת ימי המיגרנה החודשיים, וארנומאב הפחיתה את מספר הימים הנדרשים לטיפול חריף

אישה עם התקף מיגרנה. צילום: אילוסטרציה

טיפולים מבוססי Anti-Calcitonin gene-related peptideי(CGRP) מהווים חלק מהתרופות החדשות ביותר למניעת מיגרנה. עד כה פורסמו נתונים מעטים בלבד המשווים את יעילות הטיפול עם אטוגפנט, האנטגוניסט ל-CGRP החדש ביותר, לעומת נוגדנים חד שבטיים ל- CGRPי(mAbs) במניעת מיגרנה.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'The Clinical Journal of Pain', החוקרים ערכו מטא-אנליזה רשתית (NMA: network meta-analysis) על מנת להעריך את היעילות והבטיחות של טיפולים למיגרנה, כולל מינונים שונים של אטוגפנט ושל CGRP mAbs. החוקרים שאפו לספק נקודות יחוס לצורך ניסויים קליניים עתידיים.

החוקרים ערכו חיפוש במסדי הנתונים PubMed,יEmbase ו-Cochrane Library על מנת לאתר את כלל הניסויים המבוקרים עם הקצאה אקראית (randomized control trials) (RCT) שפורסמו עד לחודש מאי 2022 אשר כללו חולים שאובחנו עם מיגרנה אפיזודית או כרונית, וטופלו עם ארנומאב, פרמנזומאב, אפטינזומאב, גלקנזומאב, אטוגפנט או אינבו. התוצאים הראשוניים של המחקר היו הפחתה בימי המיגרנה החודשיים, שיעור תגובה של 50%, ומספר תופעות הלוואי (AEs). החוקרים השתמשו ב-Cochrane Collaboration tool על מנת להעריך את הסיכון להטיה.

בעקבות החיפוש עלו 24 מאמרים אשר נשקלו לצורך האנליזה. מבחינת היעילות, נמצא כי כלל ההתערבויות היו עדיפות על אינבו עם הבדל מובהק סטטיסטית. ההתערבות היעילה ביותר הייתה פרמנזומאב במינון חודשי של 225 מיליגרם, מבחינת השינוי במספר ימי המיגרנה לעומת הבסיס (הפרש ממוצע מתוקנן [Standardized Mean Difference], -0.49; רווח בר-סמך של 95%, -0.62, -0.37) ושיעור תגובה של 50% (סיכון יחסי 2.98; רווח בר-סמך של 95%, 2.16,4.10). עם זאת, הבחירה המיטבית להפחתת מספר הימים של טיפול חריף הייתה ארנומאב במינון חודשי של 140 מיליגרם (הפרש ממוצע מתוקנן, -0.68, רווח בר-סמך של 95%, -0.79, -0.58). מבחינת AEs, כלל הטיפולים והאינבו לא הגיעו למובהקות סטטיסטית, למעט הטיפול עם גלקנזומאב במינון חודשי של 240 מיליגרם, ופרמנזומאב במינון רבעוני של 675 מיליגרם. כמו כן, לא נצפה הבדל מובהק בשיעור הפסקות הטיפול עקב תופעות לוואי בין ההתערבויות לבין אינבו.

לסיכום, כלל הטיפולים מבוססי אנטי-CGRP היו יעילים יותר מאינבו במניעת מיגרנה. כמו כן, נמצא כי פרמנזומאב במינון חודשי של 225 מיליגרם, ארנומאב במינון חודשי של 140 מיליגרם, ואטוגפנט במינון יומי של 60 מיליגרם היו התערבויות יעילות עם פחות תופעות לוואי.

מקור:

Sun, Wenfang MD*; Cheng, Hua*; Xia, Binbin*; Liu, Xianjun*; Li, Yali*; Wang, Xuemei†; Liu, Chengjiang‡. Comparative Efficacy and Safety of Five Anti-Calcitonin Gene-Related Peptide Agents for Migraine Prevention: A Network Meta-Analysis. The Clinical Journal of Pain ():10.1097/AJP.0000000000001136, June 2, 2023. | DOI: 10.1097/AJP.0000000000001136

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיגרנה,  חלבון CGRP,  פרמנזומאב
תגובות