מחקרים

המאפיין שנקשר עם צריכה מוגברת של אופיואידים בחולי אנמיה חרמשית

חולים צעירים עם אנמיה חרמשית הסובלים ממאפיינים של כאב נוציפלסטי הראו סיכוי גבוה יותר לצריכה מוגברת של אופיואידים ולהשפעות של הכאב על חייהם

משככי כאבים, אופיואידים. צילום: אילוסטרציה

חלק מהחולים באנמיה חרמשית (SCD: sickle cell disease) סובלים ממאפיינים של כאב נוציפלסטי. במחקרים שנערכו בעבר נמצא כי מטופלים רבים הסובלים מכאב נוציפלסטי נוטים לצרוך יותר אופיואידים בשל חוסר תגובה לטיפול. עם זאת, קיים מחסור במידע בנוגע להשפעתם של כאב נוציפלסטי וקטסטרופיזציית כאב על צריכת אופיואידים והשפעות הכאב (pain interference) בקרב מתבגרים ומבוגרים צעירים (AYA: adolescents and young adults) עם SCD.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'The Clinical Journal of Pain', מטרת החוקרים הייתה להעריך ולאפיין את הנוכחות של כאב נוציפלסטי וקטסטרופיזציית כאב בקרב AYA החולים ב-SCD. כמו כן, החוקרים ניסו לקבוע האם המאפיינים הללו נקשרים עם צריכה עתידית של אופיואידים ועם השפעות הכאב על חייהם של המטופלים לאחר חודש מהאפיון.

משתתפי המחקר השלימו שאלונים המאפיינים כאב נוציפלסטי וקטסטרופיזציית כאב במהלך ביקור שגרתי במרפאה בה הם מטופלים אשר שימשו כהערכת בסיס. לאחר מכן, המשתתפים קיבלו הודעות טקסט שבועיות שכללו שאלונים להערכת השפעות הכאב וצריכה של אופיואידים. החוקרים השתמשו במודלים מרובי מנבאים בני שני חלקים על מנת להעריך את הקשרים הניבויים בין האפיון הבסיסי של המשתתפים ובין צריכת אופיואידים והשפעות הכאב בעתיד.

ההערכה הבסיסית הושלמה על ידי 48 AYA בגילאי 14-35, במהלכה נמצא כי ל-25% מהמשתתפים היו ציונים המצביעים על כאב נוציפלסטי. מטופלים שנמצאו עם יותר מאפיינים של כאב נוציפלסטי היו בעלי סיכוי גבוה יותר באופן מובהק לצריכה של אופיואידים (יחס הסיכויים 1.2) ולסבול יותר מהשפעות של הכאב (יחס הסיכויים 1.46). אנליזות רגרסיה הדגימו כי במטופלים שהראו יותר מאפייני כאב נוציפלסטי בבסיס נמצא קשר מובהק לצריכת אופיואידים (β 0.13) ולהשפעה גדולה יותר של הכאב על חייהם (β 0.061). לעומת זאת, ציונים גבוהים יותר של קטסטרופיזציית כאב ניבאו צריכה פחותה יותר של אופיואידים (β -0.03) והשפעה מעטה יותר של הכאב (β -0.0007).

לסיכום, בקרב מתבגרים ומבוגרים צעירים החולים ב-SCD נמצא כי מאפיינים של כאב נוציפלסטי ניבאו צריכה עתידית גבוהה יותר של אופיואידים, והשפעה גדולה יותר של הכאב על חייהם של המטופלים. החוקרים מציינים כי מודעות למאפיינים של כאב נוציפלסטי בחולי SCD עשויה להנחות טוב יותר את הרופאים המטפלים להתאמה פרטנית של הטיפול בכאב.

מקור:

Kuisell, Clare PhD, RN*; Ploutz-Snyder, Robert PhD†; Williams, David A. PhD‡; Voepel-Lewis, Terri PhD, RN†; Hutchinson, Raymond MD‡; Dudding, Katherine M. PhD, RN§; Bridges, Celia BA, BSN§; Lavoie Smith, Ellen M. PhD, RN, AOCN, FAAN§. Adolescents and Young Adults with Sickle Cell Disease: Nociplastic Pain and Pain Catastrophizing as Predictors of Pain Interference and Opioid Consumption. The Clinical Journal of Pain ():10.1097/AJP.0000000000001119, April 21, 2023. | DOI: 10.1097/AJP.0000000000001119

נושאים קשורים:  מחקרים,  אנמיה חרמשית,  אופיואידים,  כאב נוציפלסטי,  טיפול בכאב
תגובות