מחקרים

גורמי הסיכון לאובדנות בבני נוער הסובלים מכאב כרוני

בני נוער הסובלים מכאב כרוני ובמקביל חווים בריונות או חשים תסמיני דיכאון נמצאים בסיכון גדול יותר לאובדנות. התייחסות לסוגיות החברתיות בגילאים אלו עשויה לסייע בהקטנת הסיכון לאובדנות בצעירים

כאבים בקרב בני נוער (צילום: אילוסטרציה)

כאב כרוני בבני נוער קשור לעתים קרובות להמצאות של קונפליקט חברתי, דיכאו, ואובדנות. לפי ה-The Interpersonal Theory of Suicide ישנם גורמים פסיכו-סוציאליים, כגון חוויה של בריונות וחוסר פחד מפני כאב, אשר עשויים גם כן להשפיע על הסיכון לאובדנות.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'The Clinical Journal of Pain', מטרת החוקרים הייתה לקבוע האם תסמיני דיכאון, חוסר פחד מכאב, וחוויה של בריונות מנבאים אובדנות בקרב מתבגרים הסובלים מכאב כרוני. השערת החוקרים הייתה כי רמות גבוהות יותר של תסמיני דיכאון וקורבנות לבריונות, וכן רמות נמוכות יותר של פחד מכאב, ינבאו שכיחות גבוהה יותר לאובדנות במהלך החיים.

לצורך כך, נאספו 184 בני נוער הסובלים ממצב של כאב כרוני ראשוני (גיל 10-18 שנים, חציון 14.27 שנים). הערכות החוקרים כללו ראיונות קליניים אבחנתיים להערכת אובדנות ושאלוני דיווח עצמי לצורך הערכה של תסמיני דיכאון, קורבנות לבריונות, ופחד מכאב.

מתוצאות המחקר עולה כי 42 (22.8%) משתתפים דיווחו על אובדנות. אנליזות רגרסיה הדגימו כי היארעות של אובדנות נקשרה עם שיעורים גבוהים יותר של תסמיני דיכאון (β=1.03, P=0.020, רווח בר-סמך של 95% 1.01, 1.06) ובקרב קורבנות לבריונות (β=2.23, P<0.05, רווח בר-סמך של 95% 1.07, 4.63). לא נמצא קשר בין חוסר פחד מכאב לבין אובדנות.

לסיכום, תוצאות החוקרים מצביעות על כך שתסמיני דיכאון וחוויה של בריונות מהווים גורמים מנבאים מובהקים לאובדנות בקרב מתבגרים הסובלים מכאב כרוני. בנוסף, חוסר פחד מכאב לא הוכח כמנבא מובהק לכך. החוקרים מציינים כי בהתחשב בממצאיהם, יש להמשיך לחקור ולהתייחס לדיכאון ולחוויות של בריונות בעת תכנון ויישום של אסטרטגיות למניעת אובדנות ולהתערבויות מוקדמות בבני נוער הסובלים מכאב כרוני.

מקור:

Wildeboer, Emily M. BA (Hons)*,†; Chambers, Christine T. PhD, RPsych*,†; Soltani, Sabine PhD, RPsych‡,§; Noel, Melanie PhD, RPsych‡,§. The Relationship Between Chronic Pain, Depression, Psychosocial Factors, and Suicidality in Adolescents. The Clinical Journal of Pain ():10.1097/AJP.0000000000001108, March 13, 2023. | DOI: 10.1097/AJP.0000000000001108

נושאים קשורים:  מחקרים,  כאב כרוני,  דיכאון,  אובדנות,  אובדנות בילדים ונוער
תגובות