מחקרים

הקשר בין ריגוש מרכזי ופגיעה של סיבים דקים בפיברומיאלגיה

במחקר תצפיתי נמצא קשר בין ריגוש מרכזי ובין פגיעה בסיבי עצב דקים ומאפייני כאב נוירופתי בקרב מטופלים הסובלים מפיברומיאלגיה

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'The Clinical Journal of Pain', מטרת החוקרים הייתה לבדוק את שכיחות הנוירופתיה של סיבים קטנים (SFN: small-fiber neuropathy) בעוקבה גדולה של מטופלים עם פיברומיאלגיה (FM) וכן לאפיין בצורה טובה יותר את תת-הקבוצה של מטופלים הסובלים גם מ-FM וגם מ-SFN.

החוקרים ערכו מחקר עוקבה תצפיתי ורטרוספקטיבי למשך שנה, אשר כלל 265 מטופלים עם FM. כלל המטופלים עברו electrochemical skin conductanceי(ESC) באמצעות המכשיר Sudoscan, אשר מהווה את אחת הטכניקות הפשוטות והאמינות ביותר להערכת סיבי העצב האוטונומיים הדיסטליים. בנוסף, המשתתפים מילאו ארבעה שאלוני הערכה עצמית: (1) Central Sensitization Inventoryי(CSI), (2) Neuropathic Pain Symptom Inventoryי(NPSI), ו-(3) Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS), Fibromyalgia Impact Questionnaireי(FIQ).

מתוצאות המחקר עולה כי לחמישים ושלושה מטופלים (20%) היו ערכי ESC מופחתים. מטופלים אלו התאפיינו עם ציוני CSI ו-HADS גבוהים יותר, וכן עם צריכה גדולה יותר של תרופות לשיכוך כאבים בהשוואה לחולים ללא הפרעות ב-ESC. ריגוש מרכזי (Central Sensitization), שהיה קיצוני ב-69% מהמטופלים (ציון CSI ≥ 60), היה אחד מהגורמים העיקריים להפרעות ב-ESC, ונקשר עם ציון NPSI גבוה יותר, וזאת על אף ששני הגורמים הללו לא היו מתואמים.

במהלך 10 השנים האחרונות מחקרים הראו כי לחלק ניכר מהחולים עם FM יש סימני פגיעה בסיבי עצב דקים. המעורבות האפשרית של SFN, הן בהיארעות והן בהתייצגות של תסמינים קליניים בחולי FM, נותרה לא ברורה. החוקרים מציינים כי זהו המחקר הראשון אשר הראה קשר בין ריגוש מרכזי ובין פגיעה בסיבי עצב דקים ומאפיינים של כאב נוירופתי בחולי FM, וללא קשר ישיר בין SFN לבין כאב נוירופתי.

מקור:

Dumolard, Anne MD*; Lefaucheur, Jean-Pascal MD, PhD†,‡; Hodaj, Enkelejda MD§; Liateni, Zaki MD*; Payen, Jean-François MD, PhD*; Hodaj, Hasan MD*,∥. Central Sensitization and Small-fiber Neuropathy Are Associated in Patients With Fibromyalgia. The Clinical Journal of Pain 39(1):p 8-14, January 2023. | DOI: 10.1097/AJP.0000000000001085

נושאים קשורים:  פיברומיאלגיה,  נוירופתיה,  ריגוש מרכזי,  כאב נוירופתי,  מחקרים
תגובות