מחקרים

האם ניתן לטפל בכאב נוירופתי כרוני עם עירוי לידוקאין?

בסקירה איכותנית שנערכה על הטיפול בכאב נוירופתי כרוני עם לידוקאין לא נמצאו ראיות מספקות בנוגע לטיפול. על כן, החוקרים קוראים להמשיך ולחקור את הנושא לצורך ביסוס יעילות הטיפול

לידוקאין (צילום: אילוסטרציה)

בסקירה שיטתית שממצאיה פורסמו בכתב העת 'The Clinical Journal of Pain', מטרת החוקרים הייתה להעריך את הבטיחות והיעילות של מתן עירוי לידוקאין לטיפול בחולים מבוגרים עם כאב נוירופתי כרוני.

החוקרים אספו מקוריים אשר פורסמו בין השנים 1970 ועד לספטמבר 2021, המתארים חולים מבוגרים עם כאב נוירופתי כרוני, שקיבלו לכל הפחות מנה אחת של לידוקאין תוך ורידי. המידע שחולץ כלל את המתאר המחקרי, גודל המדגם, נתונים דמוגרפיים ועל מחלות נלוות, אטיולוגיה ומשך הכאב, ציוני עוצמת הכאב, משך הזמן עד להחלמת הכאב, מינון לידוקאין ותדירות מתן, ריכוז הלידוקאין בסרום, ואירועים חריגים. כל מחקר הוערך עבור רמת הראיות באמצעות ה-2017 American Association of Neurology classification system.

בקריטריוני ההכללה עמדו 27 מחקרים אשר העריכו את הטיפול בכאב נוירופתי כרוני עם עירוי לידוקאין. זוהה מחקר אחד class I לחולים עם כאב נוירופתי עקב פגיעה בחוט השדרה. זוהו שני מחקרים class II, אחד המתאר כאב נוירופתי עקב פגיעה עצבית פריפרית, והשני עקב נוירופתיה סוכרתית. בכלל המחקרים נמצאה הטרוגניות עם שונות רחבה במתאר המחקר, המשתתפים וההתערבויות שנערכו במסגרתו.

החוקרים מציינים כי בסקירה האיכותנית אותה ערכו נמצאו ראיות הטרוגניות לא מספקות, ועל כן לא ניתן להמליץ ​​על טיפול עירוי לידוקאין בחולים עם כאב נוירופתי כרוני עקב פגיעה בחוט השדרה, פגיעה בעצבים פריפריים, נוירופתיה סוכרתית, כאב עצבי בתר-הרפטי, או תסמונת כאב אזורי מורכב סוג II. קיים צורך בעריכת מחקרים אקראיים בהיקף גדול יותר, במתאר כפול סמיות ומבוקרי אינבו, על מנת לקבוע את יעילות הטיפול עם עירוי לידוקאין בחולים עם האטיולוגיות הללו של כאב נוירופתי כרוני.

מקור:

Lee, James H. MD*; Koutalianos, Evangeline P. MD†; Leimer, Elizabeth M. MD, PhD‡; Bhullar, Ravneet K. MD*; Argoff, Charles E. MD§. Intravenous Lidocaine in Chronic Neuropathic Pain: A Systematic Review. The Clinical Journal of Pain: December 2022 - Volume 38 - Issue 12 - p 739-748 doi: 10.1097/AJP.0000000000001080

נושאים קשורים:  מחקרים,  כאב נוירופתי,  לידוקאין,  כאב כרוני
תגובות