מחקרים

גירוי מוחי עמוק מסייע לכאב בחולי פרקינסון

סקירה שיטתית ומטא-אנליזה הראתה כי טיפול באמצעות גירוי מוחי עמוק סייע בשיפור מדדי כאב בשיעור של עד 40% בקרב חולי פרקינסון

נוירונים, מחלת פרקינסון (איור: אילוסטרציה)
נוירונים (איור: אילוסטרציה)

כאב הוא התסמין הלא מוטורי השכיח ביותר במחלת הפרקינסון (PD), אך פעמים רבות תסמין זה אינו מטופל באופן מספק. גירוי מוחי עמוק (DBS: Deep Brain Stimulation) מסייע בהפחתת התסמינים המוטוריים של מחלה ניוונית רב-מערכתית זו. עם זאת, השפעתו הטיפולית על תסמינים שאינם מוטוריים, ובמיוחד על כאב, עדיין אינה חד-משמעית. אמנם יש צורך רב בסיוע לאוכלוסיית מטופלים גדולה זו, הסובלים מפרקינסון, אך חסרות הנחיות לניהול עול מחלתי מרכזי זה.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Journal of Neurosurgery', החוקרים ערכו סקירה ספרותית שיטתית וערכו מטא-אנליזה על מנת לבדוק את ההשפעה של טיפול שגרתי עם DBS [באזור הגרעין הסאב-תלמי (STN) וה-globus pallidus internusי(GPi)] על כאב כרוני בחולי פרקינסון. המטא-אנליזה נערכה בהתאם להנחיות ה-PRISMA, והסיכון להטיה הוערך באמצעות ה-Oxford Centre for Evidence-Based Medicine לדירוג הראייתי. קריטריוני ההכללה היו מאמרים שנכתבו באנגלית, פורסמו בכתב עת מדעי עם ביקורת עמיתים, אשר ערכו התערבויות בנוגע לכאב הנקשר למחלת הפרקינסון בהיקף של לא פחות מ-5 נבדקים.

26 מחקרים זוהו ונכללו במטא-האנליזה. זוהתה הטרוגניות בין-מחקרית מובהקת (Cochran's Q test p < 0.05), אשר תמכה בשימוש במודל להשפעות אקראיות. מודל ההשפעות האקראיות העריך כי גודל האפקט של DBS לטיפול בכאב אידיופתי היה 1.31 (רווח בר-סמך של 95% 0.84-1.79). התערבות עם DBS שיפרה את מדדי הכאב ב-40% בהשוואה למצב הביקורת (ערך הבסיס טרם הניתוח, או ללא DBS).

לסיכום, תוצאות המחקר מצביעות על כך כי טיפול עם גירוי מוחי עמוק באתרים המקובלים (STN ו-GPi) הוא בעל השפעה מיטיבה על שליטה בכאב, וסייע בשיפור מדדי כאב בשיעור של עד 40% מערך הבסיס בחולי פרקינסון הסובלים מכאב כרוני. יש צורך במחקרים נוספים על מנת לזהות את תת-הסוג של חולי הפרקינסון אשר הכאב ממנו הם סובלים מגיב בצורה טובה ל- DBS. כמו כן, מחקרים נוספים נדרשים לצורך הבנת המנגנונים באמצעותם טיפול עם DBS משפר את הכאב בחולי פרקינסון.

מקור:

Flouty O, Yamamoto K, Germann J, et al. Idiopathic Parkinson’s disease and chronic pain in the era of deep brain stimulation: a systematic review and meta-analysis. J Neurosurg [Internet] 2022 1–10.

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרקינסון,  כאב מרכזי,  אלודיניה,  גירוי מוחי עמוק,  כאב נוירופתי
תגובות