נפילות

שכיחות גבוהה של נפילות שאינן תלויות בגיל במבוגרים עם כאב כרוני

חוקרים מצאו כי הנפילות במבוגרים נמצאות בקורלציה דווקא עם פקטורים כגון תפקוד פיזי ירוד ולא בהכרח בקורלציה לגיל

תכנית אימון למניעת נפילות של קשישים (אילוסטרציה)
תכנית אימון למניעת נפילות של קשישים (אילוסטרציה)

סיכון גבוה לנפילות דווח בעבר במטופלים המבוגרים יותר אשר סובלים מכאב כרוני, אך כאב כרוני משפיע בצורה זהה על מבוגרים בכל הגילאים. מטרת מחקר זה אשר היה מסוג רוחבי הייתה לקבוע את שכיחות הנפילות ואת גורמי הסיכון המקושרים לנפילות במבוגרים בכל הגילאים אשר חיים עם כאב כרוני.

במחקר נותחו נתונים שדווחו על ידי 591 מטופלים עם כאב כרוני אשר טופלו במרפאת כאב מקומית בין נובמבר 2017 עד אפריל 2019. נתונים סוציודמוגרפים, היסטוריה של נפילות והערכות ביופסיכוסוציאליות של כאב נבחנו על מנת לזהות ולתאר את המבוגרים עם כאב כרוני אשר נפלו בשנה האחרונה. גורמים הנמצאים בקורלציה עם נפילות נבחנו באמצעות רגרסיה לוגיסטית.

החוקרים מצאו כי סך של 268 (45%) דיווחו על לפחות נפילה אחת בשנה האחרונה כאשר 194 (33%) מבוגרים נפלו ב-3 החודשים האחרונים ו-185 מטופלים (31%) דיווח ועל נפילות מרובות.(אוכלוסיית ה"נופלים").  השכיחות של נפילות בשנה האחרונה היה מעל 37% לאורך קבוצות הגיל. ניתן היה לראות כי המטופלים שנפלו היו מבוגרים יותר, בעלי חומרת כאב משמעותית יותר, אחוז התערבויות גבוה יותר, תפקוד פיזי נמוך יותר, סבילות לכאב, דיכאון מוגבר יותר, יותר כאב נוירופטי וכן הם היו בעלי אתרי כאב רבים יותר בהשוואה למטופלים באוכלוסיית ה"לא נופלים". מספר אתרי הכאב שדווחו (יחס סיכויים 1.12; רווח בר סמך 95%, 1.02-1.22) ותפקוד פיזי נמוך יותר (יחס סיכויים=0.96; רווח בר סמך 95%, 0.94-0.99) נמצאו בקורלציה בלתי תלויה עם נפילות.

לסיכום, שכיחות גבוהה יותר של נפילות נמצאה כבלתי תלויה בגיל עבור מבוגרים עם כאב כרוני. למרות שהסיכון לנפילות עלול לעלות עם הגיל, תפקוד פיזי נמוך יותר וריבוי אתרי כאב הינם אינדיקציות טובות יותר לחיזוי נפילות. קיים צורך בהבנה טובה יותר של הנסיבות וההשלכות של נפילות במבוגרים עם כאב כרוני.

מקור: 

Bisson, Etienne J. PhD et al. (2020). The Clinical Journal Of Pain. doi: 10.1097/AJP.0000000000000881

נושאים קשורים:  נפילות,  נפילות במבוגרים,  כאב כרוני,  מחקרים
תגובות

ירידה בתפקוד מכל סבה שהיא היא הסבה העיקרית לנפילות על פי הספרות ברפואה הגריאטרית. הזיהוי של ירידה בתפקוד והניסיון לטפל בגורמיה היא ליבת הרפואה הגריאטרית.