רפואת כאב

השפעת השימוש בקנאביס בטיפול בכאב במחלות ראומטולוגיות

מחקר זה מצא שקנאביס משכך כאבים אצל מטופלים עם מחלות ראומטולוגיות

21.12.2020, 17:18
אילוסטרציה. קנאביס רפואי

למרות קיומם של טיפולים משככי כאבים וכן טיפולים יעילים למחלות ראומטיות, כגון DMARDs סינתטיים לטיפול בדלקות פרקים, מטופלים רבים נותרים עם כאבים ופונים לעיתים קרובות לחלופות תרופתיות שאינן ניתנו להם במרשם רפואי, כגון שימוש קנאביס. עם זאת, שימוש רפואי בקנאביס בצורה זו, עוד טרם נחקר ביסודיות.

במחקר זה, התבצעה סקירת ספרות שיטתית עד ליוני 2020. שכיחות צריכת הקנאביס חושבה על ידי מטה-פרופורציה. ההבדלים בין משתמשי קנאביס ללא משתמשים חושבו על ידי הבדל ממוצע סטנדרטי בשיטת inverse-variance. כמו כן, הוערכה גם השפעות הקנאביס על כאב.

בסך הכל 2,900 מטופלים דיווחו על צריכת קנאביס מתוך מדגם של 10,873 מטופלים (שכיחות 40.4% [רווח בר-סמך 95%, 0.28-0.54]) ו-15.3% (רווח בר-סמך 95%, 0.07-0.27) ציינו שהם נוטלים כרגע קנאביס. השימוש בקנאביס היה גבוה יותר בארבעת מחקרי הפיברומיאלגיה שנבדקו (68.3% [רווח בר-סמך 95%, 0.41-0.99] מתוך 611 מטופלים) בהשוואה לשבעה מאמרים הנוגעים לדלקות פרקים או זאבת (26% [רווח בר-סמך 95%, 0.14-0.41] מתוך 8,168 מטופלים). צריכת קנאביס נקשרה לירידה בעוצמת הכאב (דרגת כאב על פי סולם VAS בתחילת המחקר הייתה 8.2 (2.9) לעומת 5.6 (3.5) לאורך זמן; אפקט מאוגד 1.75- [רווח בר-סמך 95%, 2.75- עד 0.76-]). משתמשי הקנאביס היו צעירים יותר (58.4 [11.4] לעומת 63.6 [12.1] שנים; רמת מובהקות קטנה מ-0.001), מעשנים לעיתים קרובות יותר (יחס סיכויים, 2.4 [רווח בר-סמך 95%, 1.31-4.4]) ובעלי כאב גבוה יותר (5.0 [2.4] לעומת 4.1 [2.6]; רמת מובהקות קטנה מ-0.001), מאשר מטופלים שאינם משתמשים בקנאביס.

כמעט 20% מהמטופלים בעלי ממחלות ראומטולוגיות צורכים באופן פעיל קנאביס, עם שיפור ברמת הכאב. סוגיית השימוש בקנאביס בניהול מטופלים אלו דרושה התייחסות במהלך ההליך הרפואי, בעיקר לגבי תרופות סטנדרטיות מבוססות קנאביס.

מקור: 

Guillourad M. Et al. (2020) Rheumatology: published online

(

נושאים קשורים:  רפואת כאב,  זאבת,  דלקת פרקים,  מחקרים
תגובות