מחקרים

זיכרון כאב במטופלים עם כאב כרוני לעומת אנשים א-סימפטומטיים

חוקרים סבורים כי יש לשאוף להפחית כאב בזמן טיפול על מנת למנוע יצירה של זיכרונות כואבים

מטרת המחקר המרכזית הייתה להעריך את זיכרון הכאב בנוסף לזיכרון אפיזודי ארוך טווח, הן במטופלים עם כאב כרוני והן באנשים א-סימפטומטיים.

החוקרים עיצבו עוקבה פרוספקטיבית, בה הכלילו 68 נבדקים אותם חילקו לשתי קבוצות: קבוצה עם כאב כרוני (34 נבדקים) ואנשים א-סימפטומטיים (34 נבדקים). הפרוטוקול שבנו הכיל  8 בדיקות, 4 בדיקות פרובוקציה מכאיבות ו-4 בדיקות מסיחות דעת, ולאחר מכן השלמה של מבדק זיכרון בעוסק בסדר הבדיקות, שנערך מיד בתום הניסוי וחודש לאחריו.

החוקרים מצאו כי נבדקים עם כאב כרוני מיקמו בצורה הולמת את הבדיקות בסדר עולה מתפיסת כאב נמוכה לגבוהה, הן מיד בתום הניסוי והן חודש לאחריו (κ = 0.41–0.60,  < 0.001). זאת ועוד, לא נמצאו הבדלים בזיכרון הנוגע לסדר הבדיקות, אם כי היו הבדלים שנגעו למבדקים הכואבים, רק מיד לאחר הניסוי, בקבוצת הכאב הכרוני, כאשר מידת ההשפעה הייתה בינונית ( < 0.05,  = 0.77).

החוקרים הגיעו למסקנה כי חולים עם כאב כרוני זכרו בצורה מהימנה יותר את הכאב בניסוי, בהשוואה לאנשים א-סימפטומטיים, לפחות חודש לאחר הניסוי. נראה כי פיזור של מבדקים מסיחי דעת הובילו למורכבות וקושי גדולים יותר בקידוד והסרת הקידוד של המידע, בחולים עם כאב כרוני, עובדה המובילה למיצוק דומה של זיכרון בהיר לטווח הארוך, בהשוואה לאנשים אסימפטומטיים.

לטענת החוקרים, טיפולים המכוונים נגד כאב כרוני צריכים לקחת בחשבון את ההשפעה של זיכרונות כואבים והביסוס שלהם לכיוון זיכרון אפיזודי ארוך טווח בחולים עם כאב כרוני, כמו גם ההשפעה של משתנים מעריכי קוגניציה ומשני מוטיבציה, על הזיכרון. השאיפה לא לגרום לכאב בזמן טיפול שמטרתו להפחית כאב, יכולים להוריד את הסיכוי לפתח זיכרונות כואבים חדשים באנשים עם כאב כרוני.

מקור:

Touche, R. L. et al. (2020). European Journal of Pain. https://doi.org/10.1002/ejp.1621

נושאים קשורים:  מחקרים,  כאב כרוני,  זיכרון כאב
תגובות