מחקרים

חינוך מתמחים ברפואת משפחה לטיפול שאינו תרופתי בכאב

החוקרים הגיעו לממצאים המראים את היתכנותו של קורס מקוון לטיפול בכאב אינגרטיבי כהתערבות יעילה למתמחים ברפואת משפחה בתגובה למשבר האופיואידים

17.04.2020, 11:16

שימוש לא נכון באופיואידים הוא משבר בקנה מידה היסטורי ומצריך חינוך מוגבר של מתמחים ורופאים על טיפול בכאב. בזמן כתיבת המאמר, יעילותן של התערבויות חינוכיות רחבות היקף בנושא טיפול בכאב בהגברת ידע הלומדים וגישתם לטיפול בכאב כרוני לא הוערכה.

במחקר, הוערכה השפעת קורס מקוון לטיפול בכאב אינטגרטיבי (IPM) בן 11 שעות על הידע וגישתם של המתמחים והסגל לגבי כאב כרוני. המשתתפים היו מתמחי רפואת משפחה המשתתפים ברפואה אינטגרטיבית בתוכנית ההתמחות. ההערכה כללה ידע רפואי לפני ואחרי הקורס ומדדים מאומתים על גישתם למטופלי כאב, יעילות עצמית לטיפולים לא תרופתיים, שחיקה וחמלה.

43 משתתפים (34.4%) סיימו את הקורס. קבוצת ההתערבות (n=50) אשר עברה את הקורס, שיפרה באופן מובהק סטטיסטית (P<0.05) את הידע הרפואי, את גישתה לגבי מטופלי כאב ואת מיומנותם ברישום טיפולים שאינם תרופתיים. קבוצת הבקרה (n=54) לא הראתה שיפור. לא הייתה השפעה על שחיקה או חמלה לאף אחת מהקבוצות. הקורס הוערך בצורה חיובית, כאשר 83%-94% דירגו את תוכן הקורס והעברתו גבוה. כלל המשתתפים השיבו כי הם היו משלבים את הקורס לפרקטיקה, וכמעט כולם חשבו כי מה שלמדו בקורס ישפרו את הטיפול במטופל (98%).

הממצאים שהגיעו אליהם החוקרים הראו את היתכנותו של הקורס המקוון IPM כהתערבות יעילה למתמחים ומגישי טיפול ראשוני בתגובה למשבר האופיואידים והצורך בניהול טוב יותר של כאב כרוני. מחקרים עתידיים יכללו בדיקה של היכולת לדרג את הקורס בפורמטים שיובילו לשיפור שיעור מסיימי הקורס, הטמעה של מסגרת לא אקדמית והערכה של תוצאים קלינים כמו למשל ירידה ברישום אופיואידים.

מקור:

Chiasson, A.N. et al, (2020) STFM DOI: 10.22454/FamMed.2020.865003

נושאים קשורים:  מחקרים,  כאב כרוני,  אופיואידים,  קורס מקוון לטיפול בכאב אינטגרטיבי
תגובות