דיכוי חיסוני

שימוש באופיואידים ארוכי טווח והסיכון לזיהומים חמורים

שימוש באופיואידים ארוכי טווח עם תכונות מדכאות חיסון מוכרות (מורפיום, פנטניל, מתדון) מגדיל את הסיכון לזיהום חמור בהשוואה לאופיואידים ארוכי טווח ללא תכונות מדכאותחיסון מוכרות (אוקסיקודון, אוקסימורפון, טרמדול)

25.06.2019, 18:01
תרופות, אופיואידים (צילום: אילוסטרציה)

למרות שראיות ממחקרים על בעלי חיים ובני אדם מצביעים שאנלגטיקה אופיואידית מגדילה את הרגישות לזיהומים, עדיין לא ברור אם הסיכון משתנה לפי סוג האופיואיד. במחקר חדש שנערך ב-Vanderbilt University Medical Center בנשוויל, ארה"ב והתפרסם בכתב העת Clinical Infectious Diseases, ביקשו החוקרים להשוות את הסיכון לזיהום חמור בקרב מטופלים אשר התחילו טיפול באופיואידים אנלגטיים ארוכי טווח עם וללא תכונות אימונו-סופרסיביות קודמות.

החוקרים ביצעו מחקר קוהורט רטרוספקטיבי של מטופלים ב-Tennessee Medicaid בני 18 שנים ומעלה אשר התחילו טיפול באופיואידים ארוכי טווח (1995-2015). אשפוזים עקב זיהומים חמורים זוהו באמצעות אלגוריתמי קידוד מתוקפים. החוקרים השתמשו במודל רגרסיה רב-משתני מסוג פויסון בכדי לחשב את יחס שיעור ההיארעות המתוקן (aIRR) ורווחי סמך 95% בכדי להשוות בין הסיכון לזיהום קרב מטופלים המשתמשים באופיואידים ארוכי טווח עם תכונות מדכאות חיסון מוכרות (מורפיום, פנטניל, מתדון) לבין הסיכון לזיהום בקרב מטופלים המשתמשים באופיואידים ארוכי טווח ללא תכונות מדכאות חיסון מוכרות (אוקסיקודון, אוקסימורפון, טרמדול) תוך התחשבות בדמוגרפיה, מינון האופיואיד, תחלואה נלווית ומצבי כאב, שימוש בתרופות, סמנים של שבריריות (frailty), ופניות לקבלת טיפול רפואי באמצעות ציוני propensity של חשיפה. החוקרים השוו גם משתמשים של אופיואידים ארוכי-טווח ספציפיים למשתמשים של מורפיום ארוך טווח (אשר נחשב לאב טיפוס של אופיואיד מדכא חיסון).

מתוך 61,240 מטופלים אשר התחילו טיפול באופיואידים עם תכונות מדכאות חיסון ו-22,811 מטופלים אשר התחילו טיפול באופיואידים ללא תכונות מדכאות חיסון, זוהו 1,906 זיהומים חמורים. משתמשים באופיואידים שאינם מדכאי חיסון היו עם שיעור נמוך יותר של זיהומים מאשר משתמשים באופיואידים מדכאי חיסון (aIRR של 0.78, רווח סמך 95% של 0.66-0.91). מתוך האופיואידים הספציפיים, משתמשים באוקסיקודון היו עם שיעור נמוך יותר של זיהומים מאשר משתמשי מורפיום (aIRR של 0.73, רווח סמך 95% של 0.6 – 0.89). לא נמצאו הבדלים משמעותיים בסיכון לזיהום בין אופיואידים אחרים לבין מורפיום.

החוקרים מסמכים שהסיכון לזיהום חמור בקרב משתמשים באופיואידים ארוכי טווח משתנה לפי סוג האופיואיד. החוקרים מדגישים שצריך לקחת בחשבון את הסיכון לזיהום חמור כאשר מקבלים החלטות לגבי ניהול כאב.

מקור:

Andrew D Wiese, Marie R Griffin, William Schaffner, C Michael Stein, Robert A Greevy, Edward F Mitchel, Carlos G Grijalva, Long-acting Opioid Use and the Risk of Serious Infections: A Retrospective Cohort Study, Clinical Infectious Diseases, Volume 68, Issue 11, 1 June 2019, Pages 1862–1869, https://doi.org/10.1093/cid/ciy809

נושאים קשורים:  דיכוי חיסוני,  מורפיום,  אנלגטיקה,  אופיואידים,  מחקרים
תגובות