מידת התרומה של כאב עצבי בתסמונות כאב גב תחתון היא חלק חשוב מהאבחנה. כיום, לא קיים תו-תקן של איכות (Gold-Standard) לאבחון.

מטרת מחקר חתך תצפיתי זה הייתה להעריך את המרכיב העצבי של הכאב במגוון תסמונות כאב גב תחתון בעזרת מגוון רחב של כלים דיאגנוסטיים.

במחקר נכללו 63 מטופלים עם כאב שלדי כרוני בגב התחתון (Chronic Axial Low Back Pain - ALBP),י48 מטופלים עם כאבים שורשיים כרוניים (Chronic Radicular Syndromes - CRS) שהורכבו מ-23 מטופלים עם דחיסת דיסק (CRDS) ו-25 מטופלים עם היצרות של חוט השדרה הלומברי (LSS) וכן 74 מקרי ביקורת. המטופלים הוערכו בעזרת שאלוני PainDETECTי(PDQ), בחינה כמותית של חישה (Quantitative Sensory Testing – QST) וביופסיית עור עם הערכה של צפיפות עצבית בתוך האפידרמיס (Intraepidermal Nerve Fiber Density – IENFD).

ציון חיובי ב-PDQי(19 ומעלה) נצפה יותר בקרב מטופלים עם דחיסת דיסק והצרות של חוט השדרה (26.1% ו-12.0%, בהתאמה) לעומת מטופלים עם כאב שלדי (1.6%, p<0.001). יחס המטופלים עם איבוד חישה, שאושש על ידי QST היה הכי נמוך בקבוצה של המטופלים שסבלו מכאב שלדי (23.8%) בהשוואה לקבוצה שסבלה מדחיסת דיסק ולקבוצה שסבלה מהיצרות חוט השדרה (47.8% ו-68.0%, בהתאמה, p<0.001). ירידה ב-IENFD נצפתה בעד 52.0% משורשי העצב המעורבים במטופלים עם תסמינים שורשיים.

מקור: 

Andrasinova T. et al (2018). The Clinical Journal of Pain: January 2019 - Volume 35 - Issue 1 - p 7–17