במחקר חדש שנערך ב-Mansoura International Hospital במצרים, והתפרסם בכתב העת The Clinical Journal of Pain, ביקשו החוקרים להעריך את היעילות של pulsed radiofrequencyי(PRF) מונחית-אולטרסאונד עבור העצבים הבין-צלעיים בניהול של כאב עצבי בתר-הרפטי (post-herpetic neuralgia) של בית החזה.

לאחר שבועיים טיפול ב-pregabalin (ליריקה, חברת פייזר) 150 מ"ג/12 שעות, מטופלים הוקצו באופן אקראי לשתי קבוצות. בקבוצת ה-PRF, לאחר מיקום מונחה-אולטרסאונד של העצב הבין-צלעי של הדרמטום התורקלי הפגוע, נבדק הגירוי הסנסורי של העצב הבין-צלעי. לאחר מכן, המטופלים עברו שני סבבים של PRF  בטמפרטורה של 42 מעלות במשך 120 שניות. בקבוצת ה-"sham", לאחר גירוי, הושקעה אותה כמות זמן בחיקוי ה-PRF. החוקרים חזרו על אותה פרוצדורה בעצבים הבין-צלעיים הסמוכים מעל ומתחת לעצב הפגוע. החוקרים ביצעו הערכה של עוצמת הכאב באמצעות ה-Visual Analogue Scaleי(VAS), ובנוסף עקבו אחרי צריכת אנלגטיקה בבייסליין ובכל שבועיים במשך שישה חודשים, ולאחר מכן אחרי 9 ו-12 חודשים. החוקרים רשמו משך הקלת הכאב האפקטיבית. איכות חיים הוערכה באמצעות שאלון הערכה-עצמית (SF-36) בבייסליין ולאחר חודש, שלושה חודשים, שישה חודשים ושנה.

קבוצת ה-PRF הציגה ירידה משמעותית ב-VAS במהלך כל תקופת המחקר. VAS פחות מ-30 דווח בקבוצת ה-PRF עד השבוע ה-22 למחקר. צריכה של pregabalin ו-acetaminophen הייתה פחותה בקבוצת ה-PRF. שמונת תתי-התחומים של ה-SF-36 חשפו שיפור משמעותי בקבוצת ה-PRF בהשוואה לקבוצת ה-sham במהלך כל תקופת המחקר, למעט התפקוד הפיזי אשר בו היה שיפור לא מובהק.

לאור הממצאים, החוקרים מסכמים שנראה ש-PRF מונחית-אולטרסאונד עבור עצבים בין-צלעיים בשילוב עם טיפול פרמקולוגי היא שיטת טיפול בטוחה ויעילה בכאב עצבי בתר-הרפטי.

מקור:

Makharita, Mohamed Y., MD; El Bendary, Hanaa M., MD; Sonbul, Zainab M., MD; Ahmed, Salma E.S., MD; Latif, Mahmoud A., MD. Ultrasound-guided Pulsed Radiofrequency in the Management of Thoracic Postherpetic Neuralgia: A Randomized, Double-blinded, Controlled TrialThe Clinical Journal of Pain: November 2018 - Volume 34 - Issue 11 - p 1017–1024 doi: 10.1097/AJP.0000000000000629