פלסבו

אפקט הפלסבו: 58% דיווחו על הפחתה במיגרנה אחרי ניתוח מדומה

דיקור סיני וניתוח מדומים השיגו את אפקט הפלסבו הגדול ביותר בהפחתת התקפי מיגרנה, לעומת 22% בלבד לתרופות שניתנו דרך הפה

27.10.2013, 07:18

ההשוואה לפלסבו (אינבו) מאפשרת לרופא ולחוקר לאמוד את מידת השפעתה הביולוגית של התרופה או הטיפול הנבחנים לעומת השפעות לא-ביולוגיות אחרות היכולות לנבוע מהם. על אף שלמידת ההשפעה המדויקת של טיפולי הפלסבו השונים חשיבות באומדן מידת ההשפעה של התרופה הנבחנת, הידע בנושא זה מצומצם. מחקר, שהתפרסם לאחרונה באתר כתב העת JAMA Internal Medicine, מבקש לאמוד את השפעת טיפולי הפלסבו השונים למניעת מיגרנה.

החוקרים איתרו 102 ניסויים קליניים מבוקרי-פלסבו עם תקופת מעקב של 8 שבועות לפחות בנושא מניעת מיגרנה. 23 מהניסויים הוצאו מהניתוח הסטטיסטי עקב היעדר נתונים מספקים. עבור סוגי טיפול הפלסבו השונים חישבו החוקרים את את שיעור התגובה המצטבר הן ברמת החולה הבודד (השפעות אקראיות מקובצות, pooled random effect) והן ברמת הקבוצה (network meta-analysis).

מבין טיפולי הפלסבו השונים, שיעור המגיבים, שהוגדר כהפחתה של 50% ויותר בתדירות התקפי מיגרנה, הגבוה ביותר הושג על ידי דיקור-סיני מדומה (שיעור מגיבים: 0.38; רווח בר סמך של 95%: 0.30-0.47) וניתוח מדומה (0.58; 0.37-0.77). שני טיפולים אלו היו גם היחידים שהצליחו לנבא במובהק תגובה לפלסבו (P=0.005 ו-P=0.001, בהתאמה). תרופות פומיות הצליחו פחות כטיפול פלסבו והשיגו שיעור תגובה של 22% בלבד (רווח בר סמך של 95%: 0.17-0.28).

ממצאים אלו תואמים את תוצאותיה של מטה-אנליזה של התגובה בקבוצות טיפולי הפלסבו השונים (network meta-analysis), שמצאה כי שיעור התגובה בקבוצות פלסבו של טיפול דיקור-סיני מדומים עלה על שיעור התגובה בקבוצות פלסבו של תרופות פומיות מדומות (יחס צולב [odds ratio]:‏ 1.88; רווח בר סמך של 95%: 1.30-2.72). ממצאים דומים עלו גם מניתוח תוצאות רציפות.

לאור ממצאים אלו, מבקשים החוקרים להסב את תשומת לבם של הרופאים המטפלים למשקל תופעת הפלסבו בתועלת הנצפית מטיפול מסוים ולהבדל בהשפעת תופעה זו בין סוגי הטיפול השונים.

מקור:
1. Meissner K, Fässler M, Rücker G, et al. Differential effectiveness of placebo treatments: A systematic review of migraine prophylaxis. JAMA Intern Med [Internet] 2013 [cited 2013 Oct 25];: 

נושאים קשורים:  פלסבו,  מיגרנה,  דיקור סיני,  ניתוח דמה,  מחקרים
תגובות
נוירולוג ילדים
23.11.2013, 20:37

אפקט פלצבו מתרחש לעתים קרובות מעצם ההגעה לרופא והסבר ברור על מהות הכאב וכן העברת האחריות לטיפול אל הילד. זה עובד נפלא. גם דיקור סיני לא מדומה, עובד, יתכן דרך אפקט פלסצבו.